Historien om Tinderhøj Skole

TINDERHØJ! Fra gammelt sagn
har vor skole fået navn.
Fra en oldtidshøj, nu jævnet
- er kun minderne os levnet.

 

Sådan lyder de første linjer i Rødovre-kunstneren Olfert Erichsens hyldestkvad til Tinderhøj Skole.
Navnet Tinderhøj er hentet fra en gammel broncealderhøj, som menes at have ligget under Vestvolden – omtrent hvor Horsevænget rammer volden i dag. I slutningen af 1800-tallet blev højen dækket til eller sløjfet, da man byggede Vestvoldskomplekset.

Omkring opførelsestidspunktet af skolen, var der lidt betænkeligheder ved at give Rødovres nye skole navnet Tinderhøj. Man var bange for, at folk skulle tro, at det var en højskole – ”Tinder Højskole”. Men det har der heldigvis ikke været problemer med efterfølgende.

Den store befolkningstilvækst, der opstod i Rødovre Kommune efter 2. verdenskrig, medførte et stort pres på kommunens tre allerede eksisterende skoler: Rødovre, Islev og Hendriksholm. Derfor vedtog sognerådet i 1945 at søge ”tildeling af byggematerialer” til en 4. skole.

I 1950 fik man endelig byggetilladelse og opførelsen af 1. etape, ved arkitekt G. Ponsaing, blev færdig og taget i brug 26. august 1952. Byggeriet fortsatte og den færdige skole blev indviet og taget i brug 18. juni 1954.

Det første år startede 400 elever, fordelt på 4 spor. Det skulle hurtigt vise sig de følgende år, hvor hårdt brug, der var for den nye skole; i stedet for de 800 elever, som man havde regnet med, var elevtallet inden længe steget til 1300!

    

Tinderhøj Skole var, ved opførelsen i 1952, en såkaldt hypermoderne skole. Noget ganske nyt og helt unikt inden for datidens skolevæsen. Der var tænkt ind, at børn ikke bare skulle sidde pænt og stille, og passivt modtage undervisning. Her var der tænkt på lokalefaciliteter til aktive fag, som fx sløjd og husgerning.

Festsalen på skolen (som stadig fremstår i bedste retro-stil) dannede rammen om indvielsen og er sidenhen blevet brugt flittigt af både skolen selv, til fx møder, skolekomedier og baller samt af en masse af Rødovres mange lokalforeninger.

    

 

Siden er skolen blevet både om- og udbygget adskillige gange. Og så sent, som i 2017 er Tinderhøj Skole igen igennem en omfattende forvandling – både hvad angår de fysiske rammer og med et helt opdateret "mindset", idet skolen er blevet en Grøn Skole og derfor udvider med indendørsfaciliteter til at stimulere en aktiv og eksperimenterende undervisning samt udendørsrum med muligheder for både læring og leg med afsæt i natur og miljø.

BS 2017

 

 

Kilder:
”Tinderhøj Skole 1952-1977, Tinderhøj Skoles 25 års jubilæumsnummer”
Marie Drost Aakjær, Arkivar v. Rødovre Lokalhistorisk Samling

Fotos:
Originalerne ligger på Rødovre Lokalhistorisk Samling og er taget af Henry Hansen.

 

Tinderhøj Skoles bomærke er skabt af kunstneren Henry Heerup.

Læs historien om Fjelddyret.