Værdigrundlag

Fælles kultur: Samhørighed - Læring - Selvværd

På Tinderhøj lægger vi vægt på, at

 • børn og voksne arbejder for, at Tinderhøj bliver et trygt sted,
  hvor der er en god omgangstone og en gensidig respekt.
 • fællesskabet er uundværligt for den enkelte, og den enkelte er uundværlig for fællesskabet.
 • hvert barn kan føle respekt for forskelligheden, og hvert barn har medansvar for både egen og fælles læring og udvikling.
 • Tinderhøj byder på udfordringer, oplevelser og læring, der kan give alle børn succesoplevelser.
 • de fysiske rammer er pæne, og at alle føler ansvar herfor.
 • alle børn lærer meget og arbejder med musiske, kreative og praktiske elementer.
   

Skolens værdigrundlag i praksis

 • Børn og unge skal opleve sig selv som en del af et fællesskab og en kultur!
 • Børn og unge skal have oplevelsen og følelsen af, at de bidrager med noget!
 • Derfor er det afgørende at give børn og unge medansvar og medbestemmelse, så de oplever, at de gør en forskel!


Hvordan
Undervisning, frikvarterer og SFO 'ens aktiviteter tilrettelægges således, at medansvarlighed bliver en naturlig del af dagen.

I medansvarlighedstimerne arbejdes der med fælles holdninger, der styrker fælleskultur, ansvar og evne til handling.

Elevrådet involveres i arbejdet på det overordnede plan.


Medansvarlighed på Tinderhøj betyder, at man

 • har ansvar for hinanden
 • ønsker at lære meget
 • er hjælpsomme
 • taler pænt til hinanden
 • overholder aftaler og fælles regler
 • passer på tingene.


Vi har alle et ansvar
På Tinderhøj vil vi gerne have glade børn, tilfredse forældre og arbejdsglæde hos personalet.
Det opnår vi bedst ved et positivt samarbejde, hvor børnene er det naturlige omdrejningspunkt.

I alle klasser vælges kontaktforældre samt i SFO forældreråd, som i samarbejde med medarbejderne på Tinderhøj planlægger møder og arrangementer.
I fællesskab søger vi at skabe nogle gode og trygge rammer, som gør det muligt at få det bedst mulige udbytte af undervisningen..

For at opnå det mest frugtbare samarbejde, er det ikke nok, at forældrene har nogle forventninger til Tinderhøjs medarbejdere. Vi må også have nogle forventninger til forældrene, da vi selvfølgelig ikke ønsker at fratage forældrene hovedansvaret for børnenes udvikling og opdragelse.
Det er ligeledes vigtigt at slå fast, at kontakten mellem skole og hjem er et fælles ansvar.

Skoletasken - pak den i "fællesskab"!

En god start på dagen - kom til tiden!

Madpakken - dagens lyspunkt!

En snak om dagen der gik!

En god nats søvn - gør dagen spændende!


På Tinderhøj forventer vi, at

 • alle søger at leve op til Tinderhøjs værdigrundlag og tiltaler andre i et høfligt og pænt sprog.
 • forældrene bakker op om Tinderhøjs aktiviteter, og aldrig taler dårligt om Tinderhøj, mens børnene hører på det.
 • Tinderhøj har en høj prioritet. Det vil sige, at ferie i størst muligt omfang holdes i skolens ferie, og enhver fritagelse overvejes nøje.
 • forældrene løser Fjelddyret og Flaskeposten etc.
 • vigtige ændringer i hjemmet meddeles. Dette for at kunne tage bedst muligt hensyn til børnene.
 • SFO får besked, hvis barnet ikke kommer.
 • forældrene henter deres børn i SFO så ofte som muligt. Dette for at sikre en god kontakt.
 • der ringes til SFO så lidt som muligt om eftermiddagen. Dette for at have mere tid til børnene.
 • der bakkes op om, at børnene skal rydde op, før de forlader SFO.
 

Tinderhøj Skole er i en rivende udvikling. Lige som de fysiske rammer er under forvandling, arbejder vi på at gennemgå og opdatere vores værdigrundlag.

– Der vil meget snart komme et nyt værdisæt her på side, så hold øje.