SFO'en Skattekisten

Skattekistens direkte telefon:

3637 8250

 

Åbningstider

Skoledage: 6.30-8.00, 14.00-17.00, fredag til 16.00.

Skolefridage: 6.30-17.00, fredag til 16.00.

Særligt om åbningstider: Der holdes alle dage fælles morgenåbning kl. 6.30–8.00 for børn i børnehaveklasse – 3. klasse i Piratskibet.
Der holdes lukket 24.12.-1.1, og tre dage før påske.
Desuden er der lukket 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag, 5.6.

Alle hverdage, hvor SFO er lukket, vil der blive etableret en form for nødpasning på en af kommunens skoler.

Antal børn: Ca. 90, der alle går i 1. og 2. klasse. 

Betaling: Det koster kr. 1.634 om måneden at gå i SFO I. Der betales ikke for juli måned. 

 

 

I Skattekisten vil vi kendes på
At vi er en personalegruppe, der har det godt sammen, at kommunikationen er klar imellem os, at vi viser forståelse og giver plads til vores forskelligheder.

At børnene og deres forældre føler tryghed, møder åbenhed, og anerkendelse fra vores side.

At vi ud fra de rammer, vi til enhver tid har, sætter aktiviteter i gang, der interesserer og inspirerer børnene.

At vi er et sted, hvor børnene selv råder og har indflydelser på deres SFO-tid, og det de vil beskæftige sig med. At børnene oplever, at de har medansvar og medbestemmelse i huset.

Se mere om hverdagen i Skattekisten her