SFO'en Tømmerflåden

Tømmerflådens direkte telefon:

3637 8255

Åbningstider

Skoledage: Åbner på skoledage kl. 14.00 og lukker mandag-torsdag kl. 17.00, fredag kl. 16.00.

Skolefridage: Mandag-torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-16.00. Ud over disse tider vil der være forskellige aftenarrangementer i løbet af året. Disse annonceres i vores elektroniske nyhedsbrev Flaskeposten.

Særligt om åbningstider: Der holdes alle dage fælles morgenåbning kl. 6.30–8.00 for børn i børnehaveklasse – 3. klasse i Piratskibet.
Der holdes lukket 24.12.-1.1, og tre dage før påske.
Desuden er der lukket 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag, 5.6.

Alle hverdage, hvor SFO er lukket, vil der blive etableret en form for nødpasning på en af kommunens skoler.

Antal børn: Ca. 85, der alle går i 3. - 6. klasse.

Betaling: For børn i 3. klasse koster det kr. 1.634 om måneden. Fra 4. klasse koster det kr. 833 om måneden at gå i Tømmerflåden. Der betales ikke for juli måned. Ud over månedsbetalingen vil der fra 4. klasse være delvis betaling for aktiviteter og materialer.

 

Tømmerflåden skal være et trygt sted at være, med omsorgsfulde, troværdige og engagerede voksne.

I Tømmerflåden vil vi huskes som et sted, der skaber rammer om barnets udvikling, og er et godt sted at være med nærvær, fællesskab og plads til fordybelse.

Vi tror på at tryghed er forudsætningen for alt andet, hvorfor det er vores ultimative mål. Tryghed er basen, som anerkendende relationer, tillid og tydelighed giver grobund for læring. Uden tryghed kan vi som mennesker ikke udvikle os eller skabe relationer til andre mennesker.

I Tømmerflåden er grundværdierne den anerkendende relation, tillid, tydelighed og troværdighed. De grundlæggende værdier er vigtige i vores arbejde med børnene og vi tror på at når værdierne er til stede, vil trygheden opstå og dermed også give plads til læring.

I er altid velkomne til at komme forbi og se hvad vi kan byde på. Ring eventuelt i forvejen og lav en aftale. Læs mere om Tømmerflåden her