Grøn koordinator

Den grønne koordinator skal facilitere udviklingen af Tinderhøj Skole, som Grøn Skole, med fokus på natur og bæredygtighed, hvor temaerne miljø, klima, kredsløb og medborgerskab er centrale. I sin dagligdag er koordinatoren i kontakt med skolens tekniske service, lærere, pædagoger og ledere for at formidle gode, grønne idéer, kontakten til samarbejdspartnere og udvikle skolen i tråd med personalets visioner.

Derudover danner koordinatoren netværk til aktører uden for skolen, som beskæftiger sig med emner eller didaktisk arbejder i tråd med udviklingen i Grøn Skole. Har du et bidrag til Grøn Skole, er du velkommen til at kontakte den grønne koordinator.
 

 

Anne Mette Glarbo (AG)
Grøn koordinator

Tlf. 36 37 82 89
[email protected]

 

Læs med i Rødovre Lokal Nyt, om de grønne tiltag, der har været på Tinderhøj Skole i årets løb:

Vindmøllen ankommer i uge nr. 44.

Da skolen fik sit grønne flag, fredag d. 22. september.

Alle børn cykler-kampagnen.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at skolen etableres som "grøn profilskole".

 

Foto: taget ved besøg på Energi- og vandværkstedet.