Psykologer

På Tinderhøj skole er der tilknyttet to psykologer fra PPR. Amanda Kusk Kjærgaard betjener den almene undervisning og Sarah Mørk-Jensen betjener Center for Ordblindhed.

Træffetid på skolen: Tirsdage kl. 8.30-12.00. Her kan I kontakte psykologen samt lave aftaler.

 

Amanda Kusk Kjærgaard
Psykolog Center for Ordblindhed

Tlf. 36 37 77 13

Mobil 30 76 77 13

Sarah Mørk-Jensen
Psykolog Center for Ordblindhed

Tlf. 36 37 77 34

Mobil 30 76 77 34

 

 

 

Lærere, pædagoger samt forælder kan henvende sig til psykologen, hvis man har bekymringer ift. et barns trivsel og udvikling. Et barn kan have bekymrende adfærd, faglige eller sociale vanskeligheder eller vanskeligheder i relation til andre børn og voksne. Grundene kan være mange: det kan dreje sig om faglige, sociale, venskabsmæssige, neurologiske og familære udfordringer - og ofte er det en kompleks sammensætning.


PPRs opgaver ift. den almene undervisning

Indstillede børn
Hvis et barn, der har vanskeligheder, har været drøftet i skolens Lokalisering eller specialteam, kan det resultere i en indstiling til PPR. Ud fra indstillingen vil psykologen i samarbejde med barnet, dets forældre, lærere og pædagoger danne sig et overblik over de vanskeligheder, som barnet er i, deres art, omfang og opreholdende faktorer i barnets miljø. Der kan også være samarbejde med Børne- og familieafdelingen, sundhedsplejen eller andre, afhængigt af relevans. Indstillingen kan føre til en pædagogisk psykologisk vurdering og evt. handleanvisninger. En sådan vurdering kan pege på tiltag i skolen i hjemmet og i fritidstilbuddet, men kan også resultere i en viderehenvisning til andre instanser. Forældrene vil altid blive involveret i overvejelser og beslutninger.

En udredning og PPR vurdering er en forudsætning for visitering til børne- og ungdomspsykiatrisk udredning, vidtgående specialundervisning, ordblindeskolen og specialklasserækken ved Hendriksholm.

Konsultative ydelser
Hvis I som forældre oplever, at jeres barn har nogle vanskeligheder, som det har behov for at tale igennem, eller at I selv har nogle vanskeligheder ift. håndteringen af jeres barn eller af jeres familieliv mere generelt, kan I henvende jer. Der er mulighed for op til 3 konsultative samtaler. Afhængig af problemstillingen kan disse samtaler være i form af forældrerådgivning, børne/ungesamtaler eller familiesamtaler. Der er også mulighed for at involvere lærere og pædagoger. Hvis du er ung, kan du selv henvende dig.

Lærere og pædagoger kan henvende sig for at samarbejde om, få sparring eller supervision ift. håndteringen af arbejdsmæssige udfordringer, fx. ift. af et barns behov, en gruppe børn, forskellige børnesyn imellem samarbejdspartnere osv.