Skolekonsulent

Skolekonsulenten har fokus på trivsel og inklusion i samarbejde med skolens ledelse, psykolog, de enkelte lærere og pædagoger. Typisk ved konkret støtte, vejledning og supervision af teams, både ved planlagte møder og akut opståede hændelser, hvor der ønskes hjælp til børn der mistrives.

Arbejdet med at holde fokus på trivsel og inklusion sker også gennem samarbejdet om skolens ”grønne profil” og ”udeskole liv”, da udeskole livs aktiviteter fremmer trivsel og inklusion i de enkelte klasser.

 

Ulla Spanggård
Skolekonsulent

Tlf. 36 37 82 79