Tinderhøj Skoles elevråd

Tinderhøj Skole har Det lille elevråd for eleverne i 1.-5. klasse og Det store elevråd for eleverne i 6.-9. klasse.

Elevrådene er bindeled mellem eleverne i klasserne på indskolingen og i udskolingen, hvor repræsentanterne kan rejse emner fra skolens elever, som vedrører klasserne på tværs.

De større elever bringer viden og idéer med til skolebestyrelsen, undervisningsmiljøgruppen og til Fælleselevrådet i Rødovre, ligesom de får input til det videre arbejde på Tinderhøj Skole.

På elevrådsmøderne sætter eleverne dagsordnen ud fra de emner, deres klasser har fokus på. Igennem inddragelse, styrkes eleverne i medborgerskab, et kerneemne på Tinderhøj Skole.