Arealer

Har du svært ved at finde rundt på skolen? Her finder du en plan over skolen.

 

Skolens indeområder
Tinderhøj Skole har været under ombygning flere gange, siden grundstenen blev lagt i starten af 1950'erne. Senest i 2017, hvor H-fløjen er blevet udbygget med nye rummelige, klasseværelser og et stort fællesareal. Ligesom A-fløjen har fået renoveret alle tre etager.


Udover faglokaler til Fysik/kemi, naturfag/teknik og de kreative værksteder til Håndværk og Design, Sløjd, Keramik og Billedkunst, så har skolen udviklet GreenLab.

GreenLab er et fleksibelt læringsrum, hvor møblerne er valgt til at stimulere en aktiv og eksperimenterende undervisning. Her kan rummet med den sydlige placering give sollys til planteforsøg. IT kan integreres i BIOundervisningen, der kan bygges labyrinter til programmerede robotter eller bagvæggens maleri kan understøtte undervisning om Jordens cyklusser og kredsløb, så bæredygtighed bliver konkret og visuelt synligt og bearbejdet med eleverne.

 

 

Skolens udeområder
På Tinderhøj Skole er der gode muligheder for læring og leg på udeområderne.

Helt unikt har skolen fået designet udeskolerummene ”Madværkstedet" og ”Vandværkstedet”. Ligesom det er planen, at nye udeklasserum skal udvikles med tiden.

På legepladsen i ”Bevægelsesrummet” har eleverne i et legepladsudvalg været med til at bestemme, at legepladsen skal være udfordrende, aktiverende og fællesskabende. Eleverne har peget på trampoliner, rutsjebane og en legeplads ”med plads til alle”, som ikke bare er til at skulle ”løbe frem og tilbage” på.

Legepladsen kan også bruges i undervisningen til fx matematik med dets geometriske former, til udregning af arealer og rumfang. Musikinstrumenterne på legepladsen, skal understøtte fysikundervisningens formidling om resonans og musikundervisning i det fri.

Allerede nu har Tinderhøj Skole forskellige typer af udearealer med en lille skov, en fodboldbane, en kondibane og gode, store gårde med forskellige muligheder. I skoven og på fodboldbanen undervises i biodiversitet og plantelære for skolens yngste elever, og udviklingen af skolens uderum for læring, legen og livet fortsætter.