Tinderhøj Skole – et uddannselsessted

Tinderhøj Skole er også et læringssted for lærerstuderende.
Vi byder dig velkommen, som studerende på skolen og håber, du må få stort udbytte af dit praktikophold.

Vi er glade for at være et uddannelsessted for lærerstuderende. Det er en spændende opgave, som vi har varetaget godt i mange år. Vi får ros fra studerende, og skolen profiterer af at være praktiksted. Gennem samarbejdet med lærerstuderende udvikler vi vores lærerprofession, idet studerendes spørgsmål og problemstillinger forstyrrer vante arbejdsgange. Som praktiklærer forventer vi at gå i dialog med jer om undervisningen, og betragter jer, som ligeværdige kolleger, men samtidig også, som studerende i en læreproces.

Læs mere i vores udførlige uddannelsesplan.