Praktisk om skolen

Børnenes kontor
Ansøgningsskemaer ved påske (beklædning) og efterårsferien (julepakke). Ansøgningsskema kan hentes på skolens kontor.


Cykeltransport
En del af skolens udadvendte virksomhed er baseret på, at elever og klasser transporterer sig på cykel. Dels for at spare penge, dels som led i den færdselsundervisning, der foregår.

Vi skal derfor bede om, at elever fra 4. klasse har en anvendelig cykel, hvis klassen skal på cykeltur. I de store klasser er det ofte nødvendigt at have en cykel, hvis undervisningen foregår i f.eks. Vestbadet eller i Rødovrehallen. Cykelhjelm er påkrævet på alle klassetrin, når vi er på tur.

Skolebestyrelsen henstiller til forældrene, at de træner skolevejen til fods eller på cykel i de yngste klasser.


Elevråd
"Det lille elevråd" er fra 1.– 5. klasse og "Det store elevråd" er fra 6.- 9. klasse. Hvert råd vælger et forretningsudvalg med formand, næstformand osv.

Formand og næstformand i det store elevråd er elevrepræsentanter i skolebestyrelsen.

Der afholdes møder ca. en gang om måneden, hvor der diskuteres forskellige emner/problemer, som enten elevrådsrepræsentanterne fremfører, eller som kommer fra skolens ledelse eller lærerne.
Der er hvert år to lærere, der har kontakten til elevrådet.


Færdselsundervisning
Skolen giver forskellige former for færdselsundervisning gennem hele skoleforløbet: Gåprøve, cyklistprøver og teoriundervisning. Desuden afholdes årlige cykeleftersyn. Alt sammen i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Rødovre Politi.


Hjemgangstilladelse
Eleverne i 7. - 9. klasse må gå hjem i frikvarterer og mellemtimer, når vi har fået en forældreunderskrift på en særlig blanket.


Konfirmationsforberedelse
Eleverne bliver almindeligvis konfirmeret i 8. klasse. De indskrives til konfirmation i den kirke, hvor de skal konfirmeres.

Præsten kommer på besøg på skolen i 7. klasse, og alle får en orientering med hjem. Der er indskrivning i kirken en aften i august måned. Yderligere information hos præsten tlf. nr. 36 70 61 18.


Løbehjul
Løbehjul må ikke medbringes indendøre. Hvis de benyttes udendørs, skal sikkerhedsudstyret være i orden: Hjelm, knæ- og håndledsbeskyttere. Der er en parkeringsplads for løbehjul ved skolens indgang. Medbring egen hængelås til denne.


Mobiltelefoner
Skulle I få en opringning fra jeres barn i skoletiden, fordi der eksempelvis er problemer, vil vi bede jer henvise barnet til deres klasselærer eller skolens kontor i stedet for selv at dukke op. Det er vigtigt for løsningen af konflikter og problemer, at vi løser dem her på skolen. I bliver naturligvis kontaktet eller informeret efterfølgende, hvis der er tale om alvorligere ting.


Morgentrafik
Der er stærk trafik omkring skolen om morgenen. Vore  elever i 6. og 7. klasse hjælper på alle skoledage med at få alle sikkert ind på skolen, når de er skolepatrulje.

Vi opfordrer til, at så mange elever som muligt kommer til skole enten gående eller på cykel - eller bliver sat af uden for skolens parkeringsplads.


Mødepligt
Alle elever skal være i skole til tiden. Hvis jeres barn kommer for sent eller har forsømt skolen, skal I skrive en besked i kontaktbogen.

Forældre til elever, der forsømmer mere end ca. 10 pct. bliver kontaktet af skoleledelsen. Det kan være nødvendigt med en lægeundersøgelse, eller der kan være udfordringer i en familie, som måske skal have hjælp.

Det er vigtigt, at eleverne deltager i lejrskoler, ture og andre arrangementer. Det er også en del af undervisningen.


Praktik for lærer- og pædagogstuderende
Tinderhøj Skole er praktikskole for UCC.

Det betyder, at vi hvert skoleår har mange hold lærerstuderende, der skal ud at øve sig på at blive dygtige lærere. Vi er positive overfor dette arbejde, og skolens lærere er indstillede på at give viden og erfaring fra sig og være med til at uddanne gode lærere.

En del af praktikperioden skal også bruges til at lære om og være med i skolehjemsamarbejdet.

Vi får ligeledes pædagogstuderende fra UCC. De er hos os i et halvt år ad gangen og indgår i arbejdet dels i 0. klasse, dels i SFO.
 

Rulleskøjter
Eleverne må køre på rulleskøjter i frikvartererne på »udeområderne«. 
Hvis de benyttes, skal sikkerhedsudstyret være i orden: Hjelm, knæ- og håndledsbeskyttere.
NB! Det er vigtigt at have sko med, for der må IKKE rulles på gangene.


Rygning
Skolen er røgfri. Dvs. at ingen må ryge på skolens område. Dette gælder såvel medarbejdere som elever.


Sange
Vi har skrevet nogle rigtig fine fællessange, som bliver taget i brug ved fx morgensamling og andre mærkedage: Grønne flag og Troldesangen.


Skolefoto
Der er normalt elevfotografering i løbet af sensommeren. Der bliver taget et klassebillede, derudover kan man få taget et portrætbillede. Yderligere kan man købe en årbog med billeder af alle klasser samt lærer- og pædagogbilleder.


Skolemad
Vi har en aftale med firmaet Agnes Catering om levering af skolemad. For et forholdsvis lille beløb er det muligt hver skoledag at få et godt og sundt måltid. Maden skal bestilles på nettet på www.godskolemad.dk.


Skolemælk
Et mejeri leverer på alle skoledage mælk til de elever, der har købt. Der bestilles mælk samlet for en periode på www.skolemaelk.dk.


Skoleskift
Ved alle ønsker om skoleskift skal skolens ledelse kontaktes.


Svømning
Eleverne i 3. og 4. klasse går til svømning 2 x ½ år i Islevbadet. De bliver transporteret frem og tilbage i bus. Alle børn skal medbringe badetøj og håndklæde de dage, hvor der er svømmeundervisning.


Udmeldelse
Hvis I skal flytte til en anden kommune, skal I udmelde jeres barn af Tinderhøj Skole ved henvendelse til skolens kontor. Husk også eventuelt at melde barnet ud af SFO.


Ændringer i stamoplysninger
Alle stamoplysninger om eleverne ligger i et register på skolen. Dette register er omfattet af registerloven og underlagt Registertilsynet.

Vi vil meget gerne have ændringer i elevernes forhold at vide så hurtigt som muligt.

Mange ændringer kan forældrene selv foretage i ForældreIntra - under Indstillinger - Personoplysninger. Skole og SFO får automatisk besked, når ændringer foretages her.

Det kan være helt afgørende i visse situationer, at vi kan komme i hurtig kontakt med forældrene.
Så sørg derfor altid for, at vores oplysninger er helt ajour på ForældreIntra.