Indskrivning

på Rødovre Kommunes indskrivningsside.

Al indskrivning foregår digitalt. Indskrivningsperioden udmeldes via Rødovre Kommunes hjemmeside.

Alle indskrivningsbørn/forældre får besked om indskrivningen via e-boks.