Grøn process

I efteråret 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at Tinderhøj Skole skulle være Grøn Skole.

Forud for den kommunalpolitiske beslutning var idéen om en natur-orienteret skole opstået ved en gruppe lærere, der fik godkendt den nye profil i resten af personalegruppen og ledelsen. Til at facilitere og konsolidere tildelte kommunalbestyrelsen en fast, fuldtidsstilling, Grøn Koordinator, til skolen.  

I et samarbejde med skolens personale fra alle afdelinger og faggrupper udvikler Tinderhøj Skole sig som Grøn Skole. Hovedemnerne er natur og bæredygtighed, hvorunder der arbejdes med miljø, klima, kredsløb og medborgerskab.

Alle fag inddrages i Grøn Skole. Der vægtes udvikling af tværfaglige forløb og praksisnært arbejde.

Den pædagogiske og didaktiske udvikling på skolen varetages af Det Grønne Udvalg. Udvalget har repræsentanter af lærere fra indskoling, mellemtrin og udskoling, fra naturfagene og kulturfagene, pædagoger fra indskolingen og udskolingen, ledelse og den grønne koordinator. Udvalget udstikker linien for, hvad Grøn Skole er, hvordan det i praksis arbejdes ind i fagene og i SFOen og hvordan det implementeres med skolens organisering og administration. Udvalget er et udviklingsorgan, der er brobygger mellem medarbejdere og ledelse og et informationsorgan, der kan vidensdele om skolens udvikling med kollegaerne.

Udvalget adskiller sig fra Det Grønne Råd, ved kun at have personale som medlemmer, udvikle det overordnede pædagogiske og didaktiske arbejde og dermed skolens identitet.

Læs mere om udvalgets konkrete arbejder her.