Nyhedsarkiv

Innovation og Indeklima

Nyhed billede
Indeklima i klasselokalerne
Vi startede torsdag d. 29/11 med at undersøge, hvad vi skulle gøre bedre, og hvilke planter der ville hjælpe på vores indeklima i klasserne. Vi har lavet en aftale med et plantefirma, så vi kan få gratis planter til vores forsøg. Vi skulle samle data til vores projekt. Vi målte temperaturen, CO2, luftfugtighed, lydniveau og humør oppe i klasserne for se om vores indeklima bliver bedre, når vi får plantevægge inde i vores klasser. Vi startede med at måle data i klasserne uden vores plantevæg.

Hængende haver
For at blive klogere på planter og det at udvikle ideer lavede vi hængende haver. Hængende haver er vores produkt, som vi udvikler på og som fungerer som inspiration til vores plantevæg. Vi lavede vores potter ud af genbrugsmaterialer fx en mælkekarton. Vi har hængt vores hængende haver op på kontorgangen, ved siden af de hængende haver hænger der en plakat, som fortæller kort hvad vi har lavet.
Af Emma og Sebastian 6.A

Plantestativerne er lavet af NEXTkbh med elever fra deres tekniske tegning, metal og tømrer linie. Planterne er doneret af Nature Impact og hele projektet er i samarbejde med Teknisk Forvaltning som en del af Energipilotprojektet i Rødovre Kommune. Hvor vi bla. under søger hvordan tekniske løsninger kan optimeres med adfærd i de offentlige institutioner.

Dette er første kapitel i en føljeton. I starten af det nye år måler de to 6.klasser på om planterne fx mindsker CO2 niveauet eller øger luftfugtigheden i den tørre vinterperiode.

Hele projektet er døbt "Planter for dig -et bedre indeklima i skolen" og har på skolen forløbet i faget Teknologi og Innovation i samarbejde med klassernes klasselærere og den grønne koordinator

14-12-2018 AG

Forrige 10